ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. กวาด 20 รางวัล Adman Awards จากโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ สื่อสารการตลาดตรงใจ ตอบโจทย์สินค้า รับผิดชอบสังคม

วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2558 )  นายศุกรีย์  สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม 2558  ททท. ได้รับรางวัลการประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาด คือ  Adman Awards & Symposium (แอดแมน อวอร์ส แอนด์ ซิมโฟเซี่ยม) ซึ่งเป็นรางวัลที่ดำเนินการคัดเลือกและมอบโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดผลงานด้านสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมยกย่องและให้กำลังใจแก่องค์กร บุคลากรและผลงานที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อจรรยาวิชาชีพซึ่งส่งผลให้ประชาชน องค์กรธุรกิจและสังคมเกิดการยอมรับ เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด 

          ทั้งนี้  ในปีนี้แคมเปญโฆษณาของ ททท. ได้รับมาทั้งหมดถึง  20 รางวัล โดยแบ่งเป็น

                   - รางวัลโฆษณาในประเทศ 3 รางวัล จาก 2 แคมเปญ ได้แก่

                        1. แคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ได้รับ 2 รางวัล  คือ

                             1.1 รางวัล Silver    ในหมวด Film

                             1.2 รางวัล Bronze  ในหมวด Digital & Interactive

แคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” เป็นการหยิบยกความเป็นไทย มาสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่าง สื่อสารเพื่อสร้างความรู้สึกในการท่องเที่ยวแบบใหม่ ผ่านภาพความเก๋ไก๋ ร่วมสมัยมีสไตล์แบบไทย

                        2. แคมเปญ “Happiness Creature” ซึ่งเป็นกิจกรรมการพาเด็กกลุ่มพิเศษไปทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรีใน www.1081009ภารกิจเที่ยว.com เป็น ได้รับ 1 รางวัล  คือ รางวัล Bronze ในหมวด Activation & Event Marketing

                              - รางวัลโฆษณาต่างประเทศ 16 รางวัล จาก 3 แคมเปญ ได้แก่

                        1. แคมเปญ “Thainess Through My Skin” การทำTattoo Flyer ได้รับ 9 รางวัล  คือ

                             1.1 รางวัล Best     ในหมวด Out of Home

                             1.2 รางวัล Silver   ในหมวด Design

                             1.3 รางวัล Silver   ในหมวด Media ( Best use of non-traditional media )

                             1.4 รางวัล Silver   ในหมวด Direct Marketing ( Best use of mobile platform )                 

                             1.5 รางวัล Silver   ในหมวด Activation & Event Marketing       

                             1.6 รางวัล Silver   ในหมวด Direct Marketing ( Best use of Ambient )

                             1.7 รางวัล Bronze ในหมวด Media ( Best use of digital media )

                             1.8 รางวัล Bronze ในหมวด Digital & Interactive Media

                             1.9 รางวัล Bronze ในหมวด Innovative Media

                     Thainess Through My Skin เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ 2015 Discover Thainess ที่เน้นการเผยแพร่ผ่านงาน Trade Show หรือ Road Show ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจในความเป็นไทย (Thainess) ผ่านการ Integrated เครื่องมือทางการสื่อสารหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแคมเปญ โดยเริ่มจากการวาดลวดลายไทยหรือการติดสติ๊กเกอร์ (Sticktoo) ลงบนตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งการวาดลวดลายไทยหรือการติดสติ๊กเกอร์ (Sticktoo) สามารถ Link ไปสู่การชมคลิปวิดีโอของ ททท. ชุด “7 Feel” ผ่าน Layar Application ซึ่งติดตั้งได้ทั้งใน Smart Phone ระบบ IOS และ Android และเพื่อสร้างให้เกิดกระแสการบอกต่อ (Share) ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่ ททท. ได้นำมาใช้เพื่อเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบเดิมที่เคยทำมา

                        2. Viral Clip ชุด  “ I Hate Thailand ” ได้รับ 9 รางวัล  คือ

                             2.1 รางวัล Silver   ในหมวด Ad That Works

                             2.2 รางวัล Bronze ในหมวด Film ( Internet Film )

                             2.3 รางวัล Bronze ในหมวด Digital & Interactive Media ( Viral Marketing )

                             2.4 รางวัล Bronze ในหมวด Media ( Best use of digital media )

                             2.5 รางวัล Bronze ในหมวด Public Relation ( Best digital & Social Media PR)

                             2.6 รางวัล Bronze ในหมวด Direct Marketing ( Best use of social platform )                            

ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อออนไลน์ (Viral Clip) ชุด “I Hate Thailand” เป็น Viral Clip เพื่อสร้างกระแสความน่าสนใจแก่ประเทศไทย ผ่านชุมชนคนออนไลน์จนเกิดการส่งต่อ (Share) ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นการนำเสนอความเป็นไทย (Thainess) ทั้งในรูปแบบวิถีชีวิตแบบไทย วัฒนธรรม ประเพณี และความมีน้ำใจไมตรีของคนไทย เน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมและความประทับใจให้กับผู้ชม ด้วยการผูกเรื่องราวผ่านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทย ได้รับน้ำใจไมตรีที่สร้างความประทับใจ ความผูกพันและมิตรภาพระหว่างกัน ปัจจุบัน Viral Clip ชุดนี้ มีผู้เข้าชมกว่า 3,500,000 คน และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ได้รับ 4 รางวัล จากการประกวด ADFEST 2015  ได้รับ 2 รางวัล จาก AMES 2015  รวมถึงรางวัล PATA GOLD Awards 2015 อีกด้วย

                        3. Video Clip ชุด “ 24 Hours (Pray for Anna)” ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัล Bronze ในหมวด Digital & Interactive Media  ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อออนไลน์ (Viral Clip) ชุด “24 Hours (Pray for Anna)” เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่แตกต่างจากโฆษณาท่องเที่ยวอื่น ๆ  ที่มักจะนำเสนอความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว แต่กลับถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าติดตามด้วยการตั้งชื่อว่า Pray for Anna She totally paralyzed unable to speak and move after visiting Thailand โดยนำเสนอผ่านตัวละครเด่นชื่อ แอนนา ที่ชื่นชอบในการรับประทานอาหารไทย ที่มีความอร่อย ความหลากหลาย และสามารถหาซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนเกิดอาการกรามค้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างการรับรู้และสร้างกระแสตามแนวคิด “ประเทศไทย เที่ยวได้ 24 ชั่วโมง”  

                   นอกจาก 19 รางวัลดังกล่าวแล้ว  ททท. ยังได้รับรางวัล Advertiser of the year  หรือ รางวัล “ลูกค้าแห่งปี” ซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดมากที่สุดอีกด้วย

                  นายศุกรีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรางวัลถึง 20 รางวัล ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและกำลังใจของ ททท. ในการทำการตลาด ที่ผสมผสานการทำตลาดแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพผนวกกับเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งมีผลให้ ททท. ต้องพัฒนารูปการสื่อสารตลาด เพื่อสื่อให้ตรงใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ      

                   สำหรับรางวัล  Adman Awards & Symposium นอกจากจัดประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาดแล้ว ยังคลอบคลุมการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่เฉพาะโฆษณา แต่ได้รวมผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กราฟฟิกดีไซน์ และกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าร่วมประกวดในเวทีนี้   โดยการตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน มีโครงสร้างและการดำเนินการตัดสินที่แตกต่างจากการประกวดที่เคยมีมา โดยเฉพาะกรรมการตัดสิน ที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดแบบครบวงจรและคณะกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพแถวหน้าของสาขาอาชีพต่างๆ ตามประเภทผลงานของการประกวด  รวมถึงนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย

แสดงผล 226 ครั้ง