ประกาศ อื่นๆ

รายการประกาศ อื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2023

2024-06-24 00:00:00 ข่าวกระทรวงการคลัง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยประกอบด้วย 2 มาตรการ

2024-06-12 00:00:00 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัด

2024-06-12 00:00:00 มูลนิธิไทยและกระทรวงการต่างประเทศ เชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อสำหรับ “รางวัลการทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี 2567 วันนี้ - 15 สิงหาคม 2567

มูลนิธิไทยและกระทรวงการต่างประเทศ เชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อสำหรับ “รางวัลการทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี 2567 วันนี้ - 15 สิงหาคม 2567