ประกาศ

ประกาศ ททท.

2023-01-16 00:00:00 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสิทธิทำการตลาดและสนับสนุนการจำหน่ายบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด


ประกาศ อื่นๆ

2024-03-25 00:00:00 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

2024-02-29 00:00:00 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

2024-02-27 00:00:00 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เผยแพร่ข่าว สคบ. ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน 3 เรื่อง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

2024-02-09 00:00:00 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง