ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563

2020-08-04 11:57:41 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19” เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ภายใต้แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยปัจจุบันมีผู้ผ่านมาตรฐานแล้วมากกว่า 2,800 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวจากท่านด้วยดีเช่นเคย