ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2023

2024-06-21 00:00:00 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

2024-06-14 00:00:00 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season” วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season” วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ซอยสุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร