ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

2018-11-14 10:22:13 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2561

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนเอกลักษณ์คุณค่าวิถีไทย และสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของกิจกรรม และร่วมประสบการณ์ Amazing Thailand ได้ใช้เวลาในกิจกรรมมากขึ้นกับ Local Experience พร้อมทั้งร่วมตอกย้ำและส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานลอยกระทงในพื้นที่เอกลักษณ์ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-14.45 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2018-11-12 14:12:05 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน-15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว-ใช้จ่ายจำนวนมาก ในแนวคิดเพิ่มมูลค่าให้กับทุกการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรจัด Shopping & Dining เช่น เพิ่มสิทธิ์การรับส่วนลดเพิ่มขึ้น ออกแบบโปรแกรมบริการพิเศษต่างๆ เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยว หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Non-residence tourist) แสดงหนังสือเดินทางเพื่อแลกรับส่วนลดสิทธิ์พิเศษ ของที่ระลึก ฯลฯ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดอากร (Duty-Free) บัตรเครดิต ที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวงาน Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, ผู้แทน สมาคมค้าปลีกไทย และผู้ช่วยประธานกรรมบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมแถลงข่าวฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพร้อมกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2018-11-09 10:24:42 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand North America Mega Fam Trip & Trade Meet

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand North America Mega Fam & Trip & Trade Meet 2018 โดยร่วมกับสายการบินพันธมิตร China Airline ในการเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากประเทศสหรัฐเมริกาและแคนาดา รวม 25 ราย เดินทางมาสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมกันนี้จะจัดกิจกรรม Trade Meet ที่กรุงเทพฯ และพังงา โดย ททท. เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานในฐานะ Seller จำนวนพื้นที่ละประมาณ 30 บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ได้มีโอกาสในการทำความรู้จักและเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวของตนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกา ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ททท. จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศิลาดล ชั้น 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2018-11-07 13:56:25 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวงานถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยวัดพระธาตุหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนามจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน และงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวงานถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ร่วมแถลงข่าวฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย