ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

2019-11-21 17:33:57 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมทำข่าว การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชั้น ๔ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมแถลงข่าว กำหนดการตามแนบ

2019-11-22 13:07:50 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport  Privileges”

ขอเชิญร่วมทำข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale "Passport Privileges" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ Ma Maison @Nailert Park ชิดลม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กำหนดการตามแนบ

2019-11-20 09:28:35 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงข่าวกิจกรรม Krungsri Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ ททท. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Krungsri Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมงานวิ่งผลัดในเส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวกิจกรรม Krungsri Ayutthaya Kizuna Ekiden 2020 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) (กำหนดการตามแนบ)

2019-11-12 12:15:11 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวาระครบ 60 ปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 3 ชั้น 11 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต (กำหนดการตามไฟล์แนบ) งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ