ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

2019-05-21 11:27:29 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมืองพัทยา เดือนมิถุนายน 2562

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล บีช พัทยา จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-05-02 15:46:31 วัพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม Amazing Thailand Latin America Trade Meet 2019

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Latin America Trade Meet 2019 โดยเชิญบริษัทนำเที่ยวคุณภาพจากลาตินอเมริกา จำนวน 40 ราย เดินทางทางสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้งจัด Table Top Sales สำหรับตลาดอเมริกาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตลาดลาตินอเมริกาเดินทางมายังประเทสไทยมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เกิดการกระจายตัวทั่วประเทศ นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว (กำหนดการตามแนบ) ในวัพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Salon2 โรงแรมพาร์ค ไอแอท กรุงเทพฯ