ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-10 11:20:25 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา “PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020”

งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ สิ่งที่แนบ 10:11 (1 ชั่วโมงที่ผ่านมา) ถึง Suphaporn, สำเนาลับ:ฉัน เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยเมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา จำนวน 3 เวที และบริเวณชายหาดจอมเทียน 1 เวที เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ กระตุ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2020) ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ลาน FASHION HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2020-02-06 14:48:55 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าว “ World’s Largest Parade of Food Trucks”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนองค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค จัดงาน “ World’s Largest Parade of Food Trucks” งานสตีทฟู้ดระดับเวิลด์คลาสและขบวนพาเหรดฟู้ดทรัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ ริมทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าว “ World’s Largest Parade of Food Trucks” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย