ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564

2021-04-09 15:19:16 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องลอง ภายใต้แคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคเหนือ จัดทำโครงการเมืองลอง ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองให้ยังคงเป็นกระแสที่น่าสนใจ และเป็ นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองรองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายและรับทราบกันอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องลอง ภายใต้แคมเปญ “เมืองรอง ต้องไป” ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2021-04-05 16:39:34 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “มหาโปร เที่ยวไทย อะเมสซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) - เวลา 13.00 น. แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564” ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ - เวลา 14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “มหาโปร เที่ยวไทย อะเมสซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม” ณ LIDO CONNECT ห้อง LIDO 2 สยามสแควร์ - เวลา 14.30 น. แถลงข่าว Rayong International Sup Fest 2021 ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2021-04-05 16:35:54 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564” และ แถลงข่าว Rayong International Sup Fest 2021

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) - เวลา 13.00 น. แถลงข่าวการจัดงาน “ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ปี 2564” ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ - เวลา 14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “มหาโปร เที่ยวไทย อะเมสซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม” ณ LIDO CONNECT ห้อง LIDO 2 สยามสแควร์ - เวลา 14.30 น. แถลงข่าว Rayong International Sup Fest 2021 ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2021-04-02 14:44:47 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดทตอล)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA และร่วมมือกับ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดทตอล) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SHA และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดทตอล) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2021-04-03 13:32:31 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 กิจกรรมปล่อยตัวรถบัส “ชีพจรลง South…เราเที่ยวได้”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโครงการ “ชีพจรลง South…เราเที่ยวใต้” โดยกำหนดจัดรายการนำเที่ยว 4 วัน 3 คืนในราคาพิเศษลงพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2564 จัดการเดินทางโดยรถบัสจำนวน 20 คัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการจัดการเดินทางเป็นหมู่คณะตามหลัก New Normal ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมปล่อยตัวรถบัส “ชีพจรลง South…เราเที่ยวใต้” วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 05.30 น. ณ Bangkok Tourist Terminal, Show DC กรุงเทพมหานคร (กำหนดการตามไฟล์) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย