ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

2019-07-08 14:13:51 จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลง “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๓”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดประชุมแผนตลาดท่องเที่ยว ปี 2563 (Tourism Authority of Thailand Action Plan 2020 : TATAP 2020) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมการจัดทำแผน นั้น ในการนี้ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและทำข่าวแถลง “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ของ ททท. ปี 2563” ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการทำข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยดีเช่นเคย