ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562

2019-09-17 15:36:54 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในด้านมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการตามมาตรการฯ ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ทราบกันอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวความพร้อมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าวฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

2019-09-12 09:31:15 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Awesome Muay Thai

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผลักดันตลาดสปอร์ตทัวร์ริซึ่ม ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่กำลังอินเทรนด์ อาศัยเอกลักษณ์สำคัญของชาติ “มวยไทย” สร้างจุดแข็งเสริมจุดขายสำคัญดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศผู้ชื่นชอบกีฬาและศิลปะป้องกันตัวของไทยมาท่องเที่ยว และเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ถึงถิ่นกำเนิดต้นตำนาน โดยจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยว “AWESOME MAUY THAI” แนะนำแหล่งเรียนมวย คอร์สฝึกสอน แหล่งชอปปิ้งสิ้นค้า อุปกรณ์มวย สถานที่สักยันต์ โรงแรม รีสอร์ตธีมมวยไทย รวมถึงสถานที่ชมการแข่งขัน ฯลฯ เพื่อโปรโมทสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าสนใจในกีฬามวยไทย และศิลปะวัฒนธรรมไว้อย่างครบครัน ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว “AWESOME MAUY THAI” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ : มวยไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวฯ

2019-09-11 09:28:29 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 แถลงข่าวเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Awesome Muay Thai

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง กำหนดจัดงาน “Angel Challenge Cycling Festival at Suan Phueng” ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้หญิงที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้นก่อให้รายได้ ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยและประชาสัมพันธ์ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว “Angel Challenge Cycling Festival at Suan Phueng” ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2019-09-09 15:35:52 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ(พิพิธภัณฑ์ภูพาน) จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชาติพันธุ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของการจัดงานฯ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน” ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม ร่วมแถลงข่าวฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

2019-09-04 13:38:23 วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ “เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ให้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ตามรอยภาพยนตร์ได้กำหนดไว้นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ททท. จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากแคมเปญ “เที่ยวฟินๆ เช็คอินตามหนังไทย” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 18.00-19.00 น. ณ โรงภาพยนตร์วีไอพี ฮอนด้า อัลติเมท สกรีน พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

2019-09-06 13:34:32 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 "วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal"

ขอเชิญร่วมทำข่าวกิจกรรมส่งเสริมการขาย "วันธรรมดาน่าเที่ยว Special Deal" ซึ่งเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ๕ ภาค อาทิ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สปา สนามกอล์ฟ ฯลฯ จัดทำโปรโมชั่นและแพคเก็จพิเศษในวันธรรมดา เสนอขายแก่บริษัทนำเที่ยว ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า Show DC กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ร้านบ้านดี ชั้น ๕ และช่วงเย็น ณ ห้อง Studio 9 ชั้น ๑ โดยมีนายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธาน และในช่วงเย็นขอเชิญชมการแสดงจาก เจ เจตริน วรรธนสิน พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน