ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563

2020-09-24 12:02:32 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว งานนิทรรศการภาพ โครงการ “๖๐ ช่างภาพ เปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ททท. ขอเชิญท่านร่วมทำข่าวงานเปิดนิทรรศการภาพ โครงการ "๖๐ ช่างภาพ เปิดภาพเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ C ASEAN ออดิทอเรียม ชั้น ๑๐ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการตามแนบ

2020-09-23 15:39:50 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยหรือชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 10 ทีม ร่วมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับ Mentor ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ และคัดเลือกผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 3 ทีม จากผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาหรือต่อยอดธุรกิจได้จริง ททท. จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

2020-09-24 10:43:37 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลใหม่ของมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมทำข่าวแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลใหม่ของมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ร่วมแถลงข่าว กำหนดการตามแนบ

2020-09-23 10:41:11 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม กำหนดการตามแนบ

2020-09-18 10:19:52 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch)

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการจัดการประกวดและกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ Travel Tech Startup เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการนำทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมาเป็นต้นทุนในการต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และสร้างสรรค์ ต่อยอดสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งร่วมกันพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในการนี้ ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 รอบชิงชนะเลิศ (Final Pitch) ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคาร True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 โดยมี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย

2020-09-16 13:52:15 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -7 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จัวหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดการตามไฟล์แนบ

2020-09-11 11:02:18 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ ททท. กำหนดจัดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” เพื่อส่งเสริมการขาย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤต โควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ในวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2020-09-11 10:59:07 วันศุกร์ที่ 11 กันายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “Expat Fair 2020” (Expat Travel Deal 2020)

เรียนท่านสื่อมวลชน ตามที่ ททท. กำหนดจัดงาน “Expat Fair 2020” (Expat Travel Deal 2020) เพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบ Consumer Fair และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่ม Expat ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 11 กันายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ลาน Quartier Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า Emquartier กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี (กำหนดการตามแนบ)

2020-09-07 14:58:07 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวโครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง และเปิดตัว Music Video “วาฬเกยใต้”

เรียน ท่านสื่อมวลชน ด้วยภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการตลาดตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ “ชีพจรลง South…Wow ทุกสไตล์” ปี 2563 รูปแบบ New Normal เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางบ่อยครั้งขึ้นตลอดทั้งปีตามทิศทางของภูมิภาคภาคใต้ และสร้างการรับรู้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ ตลอดจนเกิดการกระจายตัวเดินทางและกระจายรายได้สู่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้าง ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง และเปิดตัว Music Video “วาฬเกยใต้” ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ จากท่านด้วยดีเช่นเคย