ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อีเมล

center@tat.or.th

โทรศัพท์

(66)2 250 5500

แฟกซ์

(66)2 250 5511

เว็บไซต์

https://www.tourismthailand.org/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17.00 น. ( ปิดทำการวันหยุดราชการ )