ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

งานเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2024 สนับสนุนโดย ททท. ได้รับรางวัลรักษ์โลก All At Once Sustainability Award ตอกย้ำศักยภาพฝีมือคนไทยกับงานระดับโลกด้วยหัวใจแห่งความยั่งยืน

งานเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2024 สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คว้ารางวัล All At Once Sustainability Award นับเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมงานแรกของไทยและเป็นงานเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความตั้งใจภายใต้แนวคิด Sustainability และมุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
  
นายนิธี  สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า รางวัล All At Once Sustainability Award ที่มอบให้กับงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2024 นับเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดงานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมงานแรกของไทยและเป็นงานเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กลยุทธ์ Music Marketing ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ เป็นโอกาสเผยแพร่ Soft Power ของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการปลูกฝังแนวคิด Sustainability ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งงานดังกล่าวมีหัวใจหลักอยู่ที่การเชื่อมโยงผู้คนผ่านเสียงดนตรีและแนวคิดการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับสากล

รางวัล All At Once Sustainability Award จัดขึ้นโดย Jack Johnson ศิลปินโฟล์กระดับโลก เจ้าของเพลงฮิต "Better Together" ผู้ที่มุ่งมั่นอุทิศตัวให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่จัดงาน เทศกาล และผู้จัดงาน ที่มีความเป็นเลิศในการริเริ่มแนวคิดความยั่งยืน และตอบแทน
ความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดขยะ การจัดกิจกรรมที่ปลอดพลาสติก การอนุรักษ์พลังงานและแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ โดยงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ PELUPO 2024 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี สะท้อนแนวคิด Sustainability อย่างชัดเจน โดยทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มเข้างาน ไม่มีการใช้กระดาษ และใช้ระบบ Cashless มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ กิจกรรมนำกระป๋องมาแลกของที่ระลึก เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง และสร้างการรับรู้ในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำสิ่งของเหลือใช้มาตกแต่งจุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังมีการมอบให้เทศกาล We Love Green ที่จัดขึ้นในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสถานที่จัดงาน Bank of New Hampshire Pavilion สหรัฐอเมริกา, Ameris Bank Amphitheatre สหรัฐอเมริกา, Gorge Amphitheatre สหรัฐอเมริกา, Ascend Amphitheater สหรัฐอเมริกา, Budweiser Stage แคนาดา, Sydney Opera House ออสเตรเลีย เป็นต้น

แสดงผล 313 ครั้ง