ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมโครงการ ASEAN + India Shoppers in Thailand ณ ห้อง Eternity ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

9 เม.ย. 2567