ปฏิทินงาน

ขอเชิญสื่อมวลขนร่วมทำข่าวการตรวจความพร้อมของการเตรียมงาน  Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร

10 เม.ย. 2567