ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี มีความรู้ความเข้าใจและต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานด้านบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับสมัครในประกาศคณะกรรมการสรรหา ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai.tourismthailand.org หรือสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น ๗ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวัน เวลาทำการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๒๐ และ ๒๗๒๓

แสดงผล 6 ครั้ง