ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สตูล จัดแข่งขันว่าวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2554

จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 31 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี  2554 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์  2554 ณ สนามบินจังหวัดสตูล

 เล่นว่าวในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา โดยจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมเล่นว่าวกันมาก และพัฒนารูปของว่าวเป็นชนิดต่าง ๆ โดยมีการคิดค้นว่าวพิเศษประจำถิ่นคือ “ว่าวควาย”  ต่อมาจังหวัดสตูลได้พัฒนานำว่าวมาจัดเป็นการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณสนามบินมาจัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรม สำหรับปี 2554 มีการแข่งขันใน 5 ประเภท คือ ว่าวประเภทขึ้นสูง ว่าวประเภทเสียงกังวาน ว่าวประเภทสวยงาม ว่าวประเภทความคิด ว่าวประเภทมาราธอน โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 2 รางวัล คือ ว่าวประเภทขึ้นสูง และว่าวประเภทเสียงดังกังวาน  

จุดเด่นของการจัดการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 31 คือ การปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 7 รอบ โดยมีการปล่อยว่าวสาย 70 สาย จำนวน 7,000 ตัว ในวันที่เปิดงาน คือวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2554  กิจกรรมอื่น ๆ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงว่าวขององค์กรส่งเสริมว่าวในประเทศ เช่น ชมรมว่าวบุรีรัมย์ ชมรมว่าวสนุก Sky Kite ชมรมว่าววัดพระศรีอริย์ การแสดงว่าวนานาชาติจาก 10 ประเทศ เช่น สเปน อังกฤษ เยอรมัน คูเวต อเมริกา อิตาลี อินโดนีเซีย การประกวด Miss Satun 2011 เทศกาลอาหารสยามอันดามัน การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานแข่นขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 31 และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี 2554 โดยทั่วกัน

แสดงผล 24 ครั้ง