ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2554”  ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2554  ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานนมัสการ พระแท่นศิลาอาสน์ เป็นประเพณีทำบุญไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งพุทธศาสนิกชน มีความเชื่อว่า การได้มาสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์  จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และหากใครได้มาไหว้พระแท่นฯ ถึง 3 ครั้ง จะได้ขึ้นสวรรค์ โดยในปีนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภายในงานเชิญนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านจากชาวบ้าน  ชิมอาหารพื้นเมือง ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่ เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ แสดงพื้นบ้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านจากอบต.และเทศบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงแสงเสียงชุดร้อยปีบรมราชาธิราช ในยุทธการปราบฮ่อ ร.ศ. 106 การกวนข้าวทิพย์บูชาพระแท่นศิลาอาสน์และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2554 17.00 น. เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำวัดเย็น นั่งสมาธิ ฟังปาฐกถาธรรม และเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ ที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และต่างจังหวัดมา แสดงปฐกถาธรรมในแต่ละวันด้วย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 13.09 น. มีพิธีกวนข้าวทิพย์บูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จำนวน 9 กระทะ (9 เตา)

นอกจากการสักการะพระแท่นศิลาอาสน์แล้ว วัดพระแท่นศิลาอาสน์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่ง เป็นที่แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ  เรือพายโบราณ หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สกุลช่างอยุธยา ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์

นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 , วัดพระแท่นศิลาอาสน์ โทร. 0 5545 3568

แสดงผล 8 ครั้ง