ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

๑๑๓ ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗ และเฉลิมฉลอง ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่องาน “๑๑๓ ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี  ๒๕๕๗ และเฉลิมฉลอง ๒๒๒ ปี  อุบลราชธานี” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗  โดยจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ    ทั้งภาครัฐและเอกชน    ได้สร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี   ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม ปี  ๒๕๕๗

 

เริ่มตั้งแต่ กิจกรรม เยือนชุมชน คนทำเทียน  ซึ่งนายวิชุกร  กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า  จะเริ่มตังแต่ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ไปจนถึงวันที่ ๑๐  กรกฏาคม ๒๕๕๗  โดยในปีนี้มีชุมชนคุ้มวัดต่างเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม เยือนชุมชน คนทำเทียน รวมทั้งสิ้นสิบคุ้มวัด  ได้แก่ ชุมชนวัดผาสุการาม ชุมชนวัดไชยมงคล  ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดพลแพน ชุมชนวัดบูรพา ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดแจ้ง ชุมชนวัดหนองปลาปาก  และชุมชนวัดหนองบัว  โดยนอกจากจะประกวดชุมชน คนทำเทียน  แล้ว ยังมีการการจัดทัวร์เยือนชุมชน คนทำเทียน    การจัดทำแผ่นพับแนะนำชุมชน คนทำเทียน การประกวดถ่ายภาพ เยือนชุมชน คนทำเทียน  โดยเฉพาะในปีนี้ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจเพิ่มรางวัล     เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชุมชนคุ้มวัดต่างๆ มีกำลังใจ และพัฒนากิจกรรม เยือนชุมชน คนทำ

เทียน ให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ชุมชนวัดเมืองเดช อ.เดชอุดม ก็ได้จัดทำเทียนพรรษหอมเข้าร่วมขบวนแห่และประกวดเป็นครั้งที่สอง หลังจากได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่ผ่านมา  ส่วนบ้านคำปุน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพสูงของจังหวัดอุบลราชธานี  ก็ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาโดยกำหนดเปิดระหว่างวันที่  ๑๑-๑๓  กรกฏาคม ๒๕๕๗

ส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆนั้น มีดังนี้

                ๑-๑๔   กรกฏาคม  ๒๕๕๗    การจัดกิจกรรมประติมากรรมเทียนนานาชาติ     ณ พิพิธภัณฑ์สถาน

                            แห่งชาติอุบลราชธานี

                     ๙    กรกฏาคม  ๒๕๕๗   พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗ และ

                            ถนนสายเทียน  ถนนสายธรรม   ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี   

              ๑๐-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ตลาดแลง ย้อนอดีตยามเย็น     บริเวณสนามหน้าศษลากลางจังหวัดหลังเก่า

                    ๑๑   กรกฎาคม ๒๕๕๗  การประกวดสาวงามเทียนพรรษา และพาแลง   รวมทั้งโชว์ต้นเทียนทุกต้น

             ๑๑-๑๒   กรกฏาคม ๒๕๕๗  การแสดงแสงเสียง ประกอบขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน บริเวณหน้าวัดศรี

                            อุบลรัตนาราม

                  ๑๒    พิธีเปิด และขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗  บริเวณบริเวณหน้าวัด

                            ศรีอุบลรัตนาราม  

ผอ.ททท. สอบ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า   ททท. ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย  และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ  เตรียมแพ็คเก็จทัวร์เสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางมาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย    รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมนั้น  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สอบ.  โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๓๗๗๐, ๐๔๕-๒๕๐๗๔๑

แสดงผล 25 ครั้ง