ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพจิตรกรรม และนิทรรศการภาพถ่าย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมงานนิทรรศการภาพจิตรกรรม “ความประทับใจสีสันในธรรมชาติ” จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านวงศ์บุรี ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานนิทรรศการภาพจิตรกรรม “ความประทับใจสีสันในธรรมชาติ” ภายใต้โครงการ ลานศิลปวัฒนธรรม “สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ สร้างสุนทรียะ สู่เวียงโกศัย ครั้งที่ ๑” เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะของจิตรกรระดับประเทศ และระดับจังหวัด ตลอดจนสามารถนำทักษะ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการแสดงศักยภาพของคนทำงานศิลปะในจังหวัดแพร่ ถ่ายทอดไปยังสาธารณะชนรับทราบ พร้อมกันนี้งานดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม

งานนิทรรศการภาพจิตรกรรม “ความประทับใจสีสันในธรรมชาติ” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์แนวอิมเพรสชั่นนิสของ อาจารย์จรูญ บุญสวน กว่า ๓๐ ชิ้นงาน โดยได้จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านวงศ์บุรี ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นอกจากนิทรรศการดังกล่าวแล้วจังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดแพร่ และชื่นชอบชมงานศิลปะ  ยังสามารถไปชมนิทรรศการภาพถ่าย โดย มร. อาร์โน แมส ศิลปินชาวเยอรมันที่หลงใหลในศิลปะของไทย  ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่จินเจอร์เบรดแกลเลอรี่ ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่    ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

และที่เป็นไฮไลท์ควรไปชมอีกนิทรรศการหนึ่งได้แก่   นิทรรศการภาพถ่าย “ร้อยภาพเผยเมืองแพร่”   ซึ่งเป็นผลงานการถ่ายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ผ่านช่างภาพชื่อดังกลุ่มสห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ  และช่างภาพท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันเดินทางไปบันทึกภาพจังหวัดแพร่ในแง่มุมต่าง ๆ  จากนั้น นำมาจัดแสดงผลงานการถ่ายภาพกว่าร้อยชิ้น   โดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และวิถี เอกลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดแพร่ ทั้ง ๘ อำเภอ   โดยได้จัดแสดงทุกวัน  ณ  ศูนย์เรียนรู้ประตูชัย (ตึกมิตรประกาย - เดิม)  ใกล้ตลาดประตูชัย ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวชมนิทรรศการทางศิลปะทั้งสามแห่ง  ตามวันเวลาดังกล่าว  สนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 81 ครั้ง