ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดกิจกรรม “Amazing Thailand Amazing Romance” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก คู่ Honeymoon

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายชวลิต  เฉลียวบุญ  ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพันตำรวจเอกชูฉัตร  ธารีฉัตร   รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒   ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก คู่ Honeymoon ตามกิจกรรม “Amazing Thailand Amazing Romance” ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม “Wedding & Honeymoon” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์     ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรัก กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม “Wedding & Honeymoon”

สำหรับนักท่องเที่ยวคู่รัก หรือคู่ Honeymoon สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยลงทะเบียน ณ บริเวณซุ้มต้อนรับฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก บริเวณอาคารผู้โดยสารเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิผ่านการตรวจประทับลงตราในช่อง Premium Lane เพื่อความรวดเร็วในการประทับตราตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับของที่ระลึก รวมทั้งจับรางวัลพิเศษ อาทิ รางวัลที่พัก บริการสปา บัตรรับประทานอาหาร บัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Wedding & Honeymoon ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคิดเป็นจำนวน ๑,๐๔๓,๖๘๔ คน โดยมีมูลค่าทางการตลาดคิดเป็น ๓๔,๖๒๔.๐๔ ล้านบาท  ททท.  จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยใช้กิจกรรม “Amazing Thailand Amazing Romance” ช่วยสร้างกระแสและเพิ่มความประทับใจให้แก่คู่รักในการเลือกฮันนีมูนในประเทศไทย พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางสำนักงาน ททท. สำนักงานต่างประเทศ  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากการส่งเสริมการตลาดโดยนำเสนอสินค้าประเภท Honeymoon Destination in Thailand ที่ตอบสนองความต้องการของคู่รักจากทุกตลาด

แสดงผล 15 ครั้ง