ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าห้างมาร์คโฟร์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดแพร่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าห้างมาร์คโฟร์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้สังคมรับรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และมีจิตสำนึกต่อการดูแลสุขภาพ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น    ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมภายในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ประกอบไปด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารคาว – หวานที่สะอาด รถชาติอร่อย จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่กว่า ๗๐ ร้านค้า และเครื่องดื่มจากกลุ่มบริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กิจกรรมเพื่อความบันเทิงบนเวทีกลางทุกคืน อาทิ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดแดนเซอร์ การประกวดสาวประเภทสอง การแสดงทางวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานมหกรรมอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘  ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าห้างมาร์คโฟร์แพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๗๓ ๑๓๖๘ หรือสนใจสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 27 ครั้ง