ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2557

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รักษาการ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม  กรมศิลปากร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน  “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”     ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยาน ร.2  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  โดยในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงาน ฯ และจะทรงเปิดพระที่นั่งสนามจันทร์ (จำลอง) ซึ่งพระที่นั่งสนามจันทร์นี้ จำลองจากพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับทรงพระราชสำราญพระอิริยาบถ ตลอดจนทรงงานช่างตามที่โปรดปรานเป็นนิจ  บางครั้งเป็นที่เสด็จออกขุนนางแทนการเสด็จออกที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นพลับพลาโถงไม้ขนาดเล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรัก ปิดทอง ประดับกระจกอย่างงดงาม รวมทั้งพระองค์จะทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในอาคารเรือนไทยทั้งสองหลัง

โดยภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ  นิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นิทรรศการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ นิทรรศการว่าด้วยเรื่องบัว สาธิตงานดอกไม้สด ร้อยมาลัย เครื่องแขวน สาธิตงานเครื่องทองประกอบย่านลิเภา สาธิตฟั่นธูป ควั่นเทียน การประกวดบอนสี สาธิตการทำขนมไทย เช่น ปั้นสิบ ทองพลุ ม้าฮ่อ ขนมเบื้องไทย ขนมดอกลำดวน มะปรางริ้ว เป็นต้น และยังมีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจากกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ละครชาตรี จากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ การแสดงหุ่นกระบอกจากคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ สมุทรสงคราม ที่สำคัญขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ละครนอก “เรื่องสังข์ทอง” ตอน หนีนางพันธุรัต และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงโขนกลางแจ้งจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน องคตสื่อสาร กุมภกรรณทดน้ำ  โดยผู้ที่สนใจชมการแสดงโขน ในรอบวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557    สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่ มูลนิธิ ร.2 โทร. 0 2628 7217 , 0 2281 7435 ในราคา 500 บาท 300 บาท และ 50 บาท สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดให้เข้าชมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1376 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  e-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย    

แสดงผล 25 ครั้ง