ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๖”

จังหวัดเลย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญร่วมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  กล่าวว่างานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสร้างกุศลกับร้านมัจฉากาชาด และลุ้นรางวัลอีกมากมาย กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ, ขบวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ขบวนวัฒนธรรมประเพณี, ขบวนสิ่งแวดล้อม และขบวนท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้มีความยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติกว่าทุกปี มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย  ขบวนแห่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องการลดภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP   การประกวดการกรีดยาง   ประกวดยางแผ่นดิบ   ประกวดพืชผักผลไม้ในพื้นที่  ขบวนเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  การประกวดร้องเพลง   การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ   ชมการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย  “Unseen เมืองเลย”  ของชมรมสื่อเสรีเลย   และมหรสพตลอดคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei, Twitter: @tatloei 

แสดงผล 62 ครั้ง