ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กิจกรรมวิ่งแข่งขึ้นภู “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง”

อำเภอภูกระดึง  ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สำนักงาน  การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมท้าทาย  นักกีฬาและนักวิ่ง  เข้าร่วมแข่งขันวิ่งแข่งขึ้นภู “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม และขึ้นชื่อความยากลำบากในการเดินทางมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557

นางสาวยุพา ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า ภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว   ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย และท้าทายการปีนป่ายความลำบาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมที่ท้าทายให้หลากหลาย ณ ภูกระดึง  ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจออกกำลังกาย รวมทั้งการใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน อำเภอภูกระดึง และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คนเหล็ก พิชิตภูกระดึง” ขึ้น โดยท้าทายนักกีฬา นักวิ่ง นักท่องเที่ยว รวมทั้งนักกีฬาประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนทั่วไป  ที่สนใจวิ่งพิชิตภูกระดึงในเส้นทางธรรมชาติเส้นทางหลักขึ้นภูกระดึงที่เก่าแก่     เกือบร้อยปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอภูกระดึง  โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๐๙๓  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๓๓๓ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานเลย   โทร.๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕    email: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 75 ครั้ง