ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประกาศศักดาอีกครั้ง ประเทศไทยคว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (International Snow Sculpture) ในงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ประเทศญี่ปุ่น

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) อีกครั้ง จากผลงาน “The Artist From The Wild” ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (International Snow Sculpture) ครั้งที่ ๔๐ ในงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ครั้งที่ ๖๔ ประเทศญี่ปุ่น 

โดยในปีนี้ ททท. ส่งทีมช่างแกะสลักไทย ๓ คน ได้แก่ นายกุศล บุญกอบส่งเสริม นายอำนวยศักดิ์ ศรีสุข และนายกฤษณะ วงศ์เทศ เข้าร่วมประชันฝีมือกับนักแกะสลักฝีมือเยี่ยมจาก            ๑๑  ประเทศ โดยทีมช่างไทยนำเสนอผลงานชื่อ “The Artist From The Wild” ผ่านการแกะสลักเป็นรูปช้าง ๔ เชือกซึ่งมีความอ่อนช้อยและงดงามราวกับมีชีวิต ภายใต้แนวคิดที่ว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักและชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาช้านาน อีกทั้งยังมีชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะผูกพันเป็นครอบครัว มีประสาทสัมผัสและไหวพริบเป็นเยี่ยม นอกจากนั้น ช้างไทยยังได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งงานศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์น่าทึ่งที่หาชมได้ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูง ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก HBC เจ้าภาพผู้จัดงานฯ ในการจัดแสดงแบบจำลองพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งมีขนาดกว้าง ๒๘ เมตร สูง ๑๕ เมตร ลึก ๒๑ เมตร โดยการแกะสลักของกองกำลังป้องกันตนเอง ณ บริเวณเวทีใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนญี่ปุ่นที่ได้รายงานข่าวทางสื่อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) และ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๐) ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๓ ปีซ้อน เป็นครั้งแรกสำหรับการจัดการประกวดแข่งขัน ไม่เคยมีประเทศใดทำได้มาก่อน และในปีนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้ง โดยลำดับที่ ๒ ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ ลำดับที่ ๓ ประเทศอินโดนีเซีย และลำดับที่ ๔ คือประเทศสวีเดน และ ลำดับที่ ๕ คือประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ในรอบ ๑๓ ปี ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้แล้วถึง ๕ ครั้ง

แสดงผล 54 ครั้ง