ปฏิทินงาน

งาน “Amazing Thailand Romance Trade Meet”

11 พ.ค. 2559

การจัดงาน  “Amazing  Thailand Romance Trade Meet

วันพุธที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

  โรงแรม  อวานี  กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์  ถนนเจริญนคร

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ

๑๔.๒๕  น.

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  แอฟริกา  ตะวันออกกลาง  และอเมริกา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน  Amazing  Thailand Romance Trade Meet  เพื่อประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการขายด้าน Wedding & Honeymoon ในประเทศไทย  และเปิดโอกาส

ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและพบปะเจรจาธุรกิจ

 

-

ชมวิดีโอแนะนำรายละเอียดกิจกรรม  Amazing  Thailand Romance

๑๕.๐๐  น.

-

การเจรจาธุรกิจ (Buyers จำนวน ๗๒ บริษัท และ Sellers จำนวน ๖๒  หน่วยงาน)

๑๗.๐๐  น.

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเลี้ยง  (Heavy Cocktail)