ปฏิทินงาน

งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๖”

28 พ.ค. 2556

             กำหนดการแถลงข่าว

งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๖”

วันอังคารที่  ๒๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

-

ชมการสาธิตกิจกรรม ๕ ภูมิภาค

  ๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรสัมภาษณ์ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ละภูมิภาค ณ จุดกิจกรรมสาธิต

 

-

ชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๖

 

-

จับรางวัล “เที่ยวฟรีมีจริง” จำนวน ๑ รางวัล

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 ๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว