ปฏิทินงาน

แถลงข่าวเทศกาลผลไม้ ภาคตะวันออก “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ประจำปี ๒๕๕๖

8 พ.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวเทศกาลผลไม้  ภาคตะวันออก “อร่อยทุกไร่  ชิมไปทุกสวน” ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ  และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

-

นายวิชิต  ชาติไพสิฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานเทศกาลผลไม้ ภาคตะวันออก “อร่อยทุกไร่  ชิมไปทุกสวน”

             ประจำปี  ๒๕๕๖

 

-

นายสุรชัย  ขันอาสา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์  มหัศจรรย์ทุเรียนโลก

 

-

นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานวันระกำหวาน  ผลไม้และของดีเมืองตราด

 

-

นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี

 

-

นายบริสุทธิ์  ประสพทรัพย์

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงเทศกาลผลไม้

            ของภูมิภาคภาคตะวันออก

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว