ปฏิทินงาน

แถลงข่าว “วิวาห์หวานบาบ๋า สุดปลายฟ้าอันดามัน”

3 พ.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าว “วิวาห์หวานบาบ๋า  สุดปลายฟ้าอันดามัน”

วันศุกร์ที่  ๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ณ  ภัตตาคารบลูเอเลเฟ่นท์   สาขาถนนสาธร

 

๑๒.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

-

ชมวีดีทัศน์การจัดงานในปีที่ผ่านมา

๑๓.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมของสถานที่การจัดงาน  “วิวาห์หวานบาบ๋า 

            สุดปลายฟ้าอันดามัน”

 

-

ผศ. ปราณี  สกุลพิพัฒน์

อุปนายกสมาคมเพอรานากัน

กล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

Mr. KIM  STETTE

ผู้จัดการ  ภัตตาคารบลูเอเลเฟ่นท์  จำกัด

กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของภัตตาคารบลูอิเลฟเฟ้นส์

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ชมการสาธิตขบวนแห่วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว