ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามที่องค์กรฯ ได้ขอรับพระราชทาน สำหรับนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงาม รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ททท. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  สมาชิกชมรมอดีตพนักงาน ททท. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใน ททท. และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ททท. ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,154.86 บาท

นอกจากนี้ ททท. ยังได้นำคณะนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเมนูประสบการณ์ "Trendy C2 เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวก” เส้นทาง กรุงเทพมหานคร -พระนครศรีอยุธยา - สิงห์บุรี –ลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 และร่วมทัศนศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเส้นทาง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี วัดไลย์ จ.ลพบุรี และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภายในภูมิภาคด้วย
 

แสดงผล 245 ครั้ง