ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

Yakei Convention & Visitors Bureau (Japan) ได้คัดเลือก รับรองและ มอบประกาศนียบัตรให้กับ Ayutthaya Ruins Light Up

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ พิจารณาตอบรับร่วมงาน World Night View Summit in Nagasaki ตามคำเชิญของ Yakei Convention & Visitors Bureau (Japan) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ Night Tourism ของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ต่อประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ ที่สำคัญ Yakei Convention & Visitors Bureau (Japan) ยังได้คัดเลือก รับรองและมอบประกาศนียบัตรให้กับ Ayutthaya Ruins Light Up (ในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา) ว่าเป็น Natural Night View Heritage ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ World Night View Heritage Committee ด้วย

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศไทยโดยยูเนสโก ให้เป็น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1991 ซึ่งเป็นราชธานีเก่าของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานถึง 417 ปี ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ประกอบไปด้วย วัด วัง โบราณสถานและโบราณวัตุโบราณที่สำคัญและทรงคุณค่า รวมถึงวิวในยามค่ำคืนที่สวยงามเปล่งประกาย มีความงดงามยิ่งขึ้นกว่าตอนกลางวันที่ดูแล้วเหมือนเมืองโบราณแห่งนี้ได้เหมือนกับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง

นอกจากนี้ ปี 2564 เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทางอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา จะมีการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงผล 254 ครั้ง