ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA แก่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และแบรนด์ร้านอาหารในเครือ

บ่ายวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ททท. ให้เกียรติร่วมมอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และแบรนด์ร้านอาหารในเครือบริษัท ที่ผ่านการตรวจประเมินกว่า 890 สาขา โดยมีนายภาณุวัฒน์ เบ๊ญเราะมาน ผู้บริหารประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร ททท.

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็นความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ให้เกิดความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการและผู้ให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของแบรนด์ร้านอาหารในเครือบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ซิซซ์เล่อร์  เบอร์เกอร์คิง สเวนเซ่นส์ บอนชอน เดอะคอฟฟี่คลับ และเบซิล ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 958 สาขาจากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 890 กว่าสาขา แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการ ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านการพิจารณามาตรฐาน SHA แล้วจำนวน 6,800 กว่าราย ในโอกาสนี้ ททท. จึงได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร ให้แก่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ภาครัฐยังคงเน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการทุกประเภทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพ ปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป

แสดงผล 837 ครั้ง