ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ส่งมอบสินค้าการท่องเที่ยว “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” ในแนวคิด 5 อา พร้อมเปิดตัว คู่มือการเดินทางท่องเที่ยวสู่แม่ฮ่องสอนหลากรูปแบบเลือก ได้ตามต้องการ

            วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561 ) นายจารึก เหล่าประเสริฐรอง ผู้ว่าราชการ จังหวัด แม่ฮ่องสอนเป็นประธานรับมอบ สินค้าทางการท่องเที่ยว “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย ” จากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครง การจัดทำข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยว ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ กล่าวว่า ททท. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้สรรค์สร้างกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในแนวคิด “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” หรือ “Relaxing Mae Hong Son” นำเสนอ 5 อา ประกอบด้วย อากาศ อาหาร อาราม อารมณ์ และอายุวัฒนะ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองรองในโครงการ “ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” หรือ “Amazing Thailand Go Local” เพื่อยก ระดับความเป็นอยู่ ของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน โดยมุ่ง เน้นการท่องเที่ยวชุมชนผสมผสานภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และการต่อยอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี คุณค่าและมีจุดเด่น เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง นี้ ททท. ได้จัดทำสินค้าการท่องเที่ยว “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมส่งมอบ ให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปขยายผลต่อยอด อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป 


           สินค้าการท่องเที่ยว “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” นี้ อยู่ในโครงการจัดทำข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดการ ท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อม ทั้งยังแนะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์จาก 3 ชุมชน ได้แก่ ถั่วลายเสือ ถั่วคั่ว งาคั่ว บ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  กาแฟดูลาเปอร์ จากวิสาหกิจชุมชนดูลาเปอร์ อำเภอแม่ลาน้อย และของที่ระลึก เสื้อไตบ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยว อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าและสร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุม ชน (Local Strength) โดย ททท. ได้จัดทำคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเลือกการเดินทางและเส้นทางได้สอดคล้องกับตัวเอง  เช่น การเดินทางแบบบินตรงถึงแม่ฮ่องสอน หรือการเดินทางแบบ Fly & Drive จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก ซึ่ง ถือเป็นการเชื่อมโยงเมือง หลักและเมืองรองเข้าด้วยกัน เป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสเรื่องราวของผู้คน  วิถีชีวิตความงามของเทือกเขาสายหมอกดอกไม้และนาข้าว ระหว่างทางในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคล ิปประชาสัมพันธ์  “แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย” ที่มีคุณไดอาน่า จงจินตนาการ เป็นผู้เล่าเรื่อง เป็นการนาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการสัมผัสประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ของ 5 อา นอกจากนี้ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของจังหวัดฯ เช่น เสื้อไตเมืองปอน ให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาส และการออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าท้องถิ่น เช่นถั่วลายเสือ ถั่วคั่ว งาคั่ว และกาแฟดูลาเปอร์ ให้มีความสวยงามน่าซื้อ เหมาะสาหรับเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีคุณค่าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน


             ททท. คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางมายัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางตลอดทั้งปี ซึ่งจะได้ท่องเที่ยว พักผ่อน สัมผัส ความสวยงาม ความเงียบสงบ และความน่ารักของผู้คนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ถือเป็นการกระจายรายได้ไปยังเมืองรอง และทำให้เกิดการสร้างงานสรา้งรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวต่อเนื่อง และ ยั่งยืน โดยคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะ กลุ่ม Gen Y และกลุ่มศักยภาพ เดินทางเข้ามา และมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท


               ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 1672 : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทางหรือเว็บไซต์ : www.tourismthailand.org และ www.สินค้าท่องเที่ยว.com

แสดงผล 535 ครั้ง