ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมา และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และวัดวาอารามต่าง ๆได้จัดงานประเพณีลอยกระทง และมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม มหรสพต่าง ๆ  อุโมงค์สายรุ้ง โคมไฟยักษ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฯลฯ โดยสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประเพณีลอยกระทง 2561 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วัด

ตำบล

อำเภอ

วันที่จัดงาน

โทรศัพท์

หมายเหตุ

วัดไผ่โรงวัว

บางตาเถร

สองพี่น้อง

17 – 25 พฤศจิกายน 2561

08-7066-8164

(พระอาจารย์สมชาย)

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

อู่ทอง

อู่ทอง

19 – 25 พฤศจิกายน 2561

08-4734-2515

08-4727-2505

 

วัดจำปี

สนามคลี

เมือง

20 – 22 พฤศจิกายน 2561

 

 

วัดพังม่วง

วังน้ำซับ

ศรีประจันต์

21 – 22 พฤศจิกายน 2561

09-4312-2444

อุโมงค์ไฟสายรุ้ง โคมไฟยักษ์

วัดวรจันทร์

โพธิ์พระยา

เมือง

21 - 22 พฤศจิกายน 2561

 

 

วัดแค

รั้วใหญ่

เมือง

22 – 24 พฤศจิกายน 2561

08-1403-9040

 

วัดมะนาว

ทับตีเหล็ก

เมือง

22 พฤศจิกายน 2561

 

 

วัดโภคาราม

ดอนคา

อู่ทอง

22 พฤศจิกายน 2561

08-1880-1246

ไม่มีมหรสพ

วัดหนองกระทุ่ม

หนองกระทุ่ม

เดิมบางนางบวช

22 พฤศจิกายน 2561

08-2718-4372

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

เดิมบาง

เดิมบางนางบวช

22 พฤศจิกายน 2561

035-430-043

 

วัดโพธาราม

จรเข้สามพัน

อู่ทอง

22-23 พฤศจิกายน 2561

08-1944-0528

 

แสดงผล 1353 ครั้ง