ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

                 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท.พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานด้านสื่อสารการตลาด ททท.              
เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผบ.ทร. และหารือในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 
1. แนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ททท. และกองทัพเรือ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการเดินทางทางทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว 
2. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงกีฬาและสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่กองทัพเรือจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 สนามแข่งขัน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท

แสดงผล 845 ครั้ง