ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ปี 2562

บ่ายวันนี้ (24 สิงหาคม 2561) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

ในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2562  โดยมีนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. พร้อมผู้บริหาร ททท. ให้การต้อนรับ
ณ ห้องสยามบอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร

       นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทิน ททท. ปี 2562  เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็น
อย่างดี และเป็นที่น่าชื่นชมว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าได้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชนขึ้นอย่างชัดเจน  ในการร่วมแรงร่วมใจกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       นายธเนศวร์ กล่าวในรายละเอียดว่า ททท. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มุ่งปรับโครงสร้างการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) อันเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ททท. จึงได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เพื่อให้เกิดการเดินทางและบันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย
ส่งผลงานภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมหรืองานประเพณี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวด จำนวน 10,656 ภาพ และได้คัดสรรให้เหลือเพียง 124 ภาพ โดยประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 อันได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 13 ภาพ ได้รับโล่รางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 11 ภาพ ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 100 ภาพ ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกภาพ 13 ภาพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยตนเองทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของภาพที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้และชื่นชมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  ททท. จะนำภาพถ่ายทั้ง 124 ภาพ มาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 16 ธันวาคม 2561 และนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 13 ภาพมาจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี 2562 ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ โดยจะร้อยเรียงภาพให้สอดคล้องกับเทศกาลและฤดูกาลท่องเที่ยวในแต่ละเดือน พร้อมทั้งนำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาจัดทำสื่อเผยแพร่หลากหลายรูปแบบของ ททท. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวและเน้นย้ำให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าเมืองไทยสวยงามเพียงใด

แสดงผล 1488 ครั้ง