ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ ครั้งที่ 19ประจำปี 2561 วันที่ 8-15 กันยายน 2561 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี  โดยเทศบาลเมืองชะอำ  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  ชมรมพ่อค้าชะอำ และ LEO Soda Water กำหนดจัดงาน “เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่  8-15 กันยายน 2561  ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชายหาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะ หาดทรายชายทะเล พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านท่องเที่ยวไว้คอยบริการอย่างครบครัน เป็นที่รู้จักและนิยมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่อำเภอบ้านแหลม เรื่อยมาจนถึงอำเภอชะอำ มีการเพาะเลี้ยงหอยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  อีกทั้งชายฝั่งทะเลชะอำยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหมึกที่ชุกชุม  โดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี จะมีปลาหมึกมาก และมีชาวประมงออกเรือไปจับปลาหมึกกลางทะเลเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  จึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ขึ้น  เป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 8-15 กันยายน 2561 ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดเลิศรสที่ปรุงด้วยเมนูหอยเป็นหลักและอาหารอื่น ๆ อีกหลากหลายจากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดังในอำเภอชะอำและจังหวัดเพชรบุรีกว่า 50 ร้านในราคายุติธรรมแล้ว ยังจัดให้มีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีที่ได้รับความนิยมบนเวทีทุกคืน  อีกทั้งการแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับนกนานาชนิด การออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นบนถนนคนเดิน  การบริการนำนักท่องเที่ยวดูนกนานาชนิดบนเส้นทางดูนกในชะอำ อาทิ ทุ่งตะกาดพลี คลองเทียน วนอุทยานเขานางพันธุรัต สัมผัสประสบการณ์การลงเรือตกหมึกกลางทะเลที่น่าตื่นเต้นประทับใจทุกวัน  

แสดงผล 1365 ครั้ง