ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

4 สหพันธ์กีฬาผนึกกำลังสนับสนุนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมหาลัยสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก

 

 

ฝาก เจน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในสื่ออนไลน์ ด้วยครับ4 สหพันธ์กีฬาผนึกกำลังสนับสนุนกีฬามหาลัยสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก
ที่ผ่านมาสหพันธ์กีฬาดานซ์โลก(WDSF) สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ (IFC) สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเอเชีย (AFC)  และสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย (TFC)หรือสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนานักกีฬาและกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในด้านองค์ความรู้ กฎกติกา เทคนิคพิเศษต่างๆ  เพื่อให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ตัวแทนจากทัพนักกีฬาได้สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าแชมป์ในการแข่งขันในต่างประเทศ  ได้รับการยอมรับทั้งด้านทักษะ, พัฒนาการ, ระเบียบวินัย, อัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี  จนในปี 2013  ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก  และในปีเดียวกันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งยังถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาของ DanceSport พร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาดานซ์โลก (World DanceSport Federation : WDSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
และล่าสุดของการแข่งขัน The 8TH Cheerleading Word Championship 2015 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี  นักกีฬาทีมตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์โลกมาครอง  นำความภาคถูมิใจและชื่อเสียงให้แก่คนไทยทั้งประเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้น  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44  “สุรนารีเกมส์” ได้คัดเลือกให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นกีฬาสาธิต  จากกีฬาทั้งหมด 34 ประเภท มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากถึง 108 สถาบัน  โดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา  ได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และพื้นสนามแข่งขันเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโลก  โดยมีกรรมการตัดสินที่ผ่านการรับรองจากสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ (IFC) และประธานสหพันธ์ฯ  ได้เดินทางมาเป็นเกียรติและมอบเหรียญรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  เสมือนเป็นคำมั่นสัญญาว่า “WDSF - IFC – AFC -TFC”  จะสนับสนุนผลักดันกีฬามหาวิทยาลัย  สู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก  ดั่งสโลแกนการจัดงานในครั้งนี้ว่า “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ”
แล้วพบกันใน “สุรนารีเกมส์”  จังหวัดนครราชสีมา  ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ส่งเสียงเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยในครั้งนี้ด้วย  
กราบขอบพระคุณค่ะ
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์ฯ : คุณโจ 097-273-1295
- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร : คุณหยก 091-878-3264
ที่ผ่านมาสหพันธ์กีฬาดานซ์โลก(WDSF) สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ (IFC) สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเอเชีย (AFC)  และสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย (TFC)หรือสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนานักกีฬาและกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในด้านองค์ความรู้ กฎกติกา เทคนิคพิเศษต่างๆ  เพื่อให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ตัวแทนจากทัพนักกีฬาได้สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าแชมป์ในการแข่งขันในต่างประเทศ  ได้รับการยอมรับทั้งด้านทักษะ, พัฒนาการ, ระเบียบวินัย, อัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี  จนในปี 2013  ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก  และในปีเดียวกันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งยังถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาของ DanceSport พร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาดานซ์โลก (World DanceSport Federation : WDSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
และล่าสุดของการแข่งขัน The 8TH Cheerleading Word Championship 2015 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี  นักกีฬาทีมตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์โลกมาครอง  นำความภาคถูมิใจและชื่อเสียงให้แก่คนไทยทั้งประเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้น  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44  “สุรนารีเกมส์” ได้คัดเลือกให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นกีฬาสาธิต  จากกีฬาทั้งหมด 34 ประเภท มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากถึง 108 สถาบัน  โดยจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา  ได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และพื้นสนามแข่งขันเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโลก  โดยมีกรรมการตัดสินที่ผ่านการรับรองจากสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ (IFC) และประธานสหพันธ์ฯ  ได้เดินทางมาเป็นเกียรติและมอบเหรียญรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  เสมือนเป็นคำมั่นสัญญาว่า “WDSF - IFC – AFC -TFC”  จะสนับสนุนผลักดันกีฬามหาวิทยาลัย  สู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก  ดั่งสโลแกนการจัดงานในครั้งนี้ว่า “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ”
แล้วพบกันใน “สุรนารีเกมส์”  จังหวัดนครราชสีมา  ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ส่งเสียงเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยในครั้งนี้ด้วย  
กราบขอบพระคุณค่ะ
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์ฯ : คุณโจ 097-273-1295
- ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร : คุณหยก 091-878-3264

 

 

แสดงผล 859 ครั้ง