ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง   “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย”  ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการ  ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” 

กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเข้าชมความสวยงามของศาสนสถาน  สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยยุวมัคคุเทศก์  จากโรงเรียนพิมายวิทยา  ชมสุดยอดการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำมโนราห์เล่นน้ำ  รำดึงครกดึงสาก   ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ที่เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา  อาทิ  ฉากการสร้างปราสาทหิน  การแสดงรำมวยโบราณ  เรือมจับกรับ  เรือมซันตรูจ  ขบวนแห่พระพุทธบูชาและระบำพิมายปุระ ในค่ำคืนในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ ททท. เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐   โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

www.tourismthailand.org/chaiyaphum  www.facebook.com/tat.korat  

E – Mail : tatsima@tat.or.th

แสดงผล 1167 ครั้ง