ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2558”

 เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2558) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2558” ให้แก่ นายวินิจ  รังผึ้ง  ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศ  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักถ่ายภาพไทย ที่มีความสามารถและมีผลงานในด้านการถ่ายภาพ ให้เป็นที่รู้จักในสังคมของประเทศและนานาชาติ โดยจรรโลงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย 

แสดงผล 1259 ครั้ง