ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม ผู้ว่าการ ททท. นำภาคเอกชนไทยเสนอสินค้าและบริการใหม่ ในงาน China International Travel Mart (CITM) 2015 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ททท. นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน China International Travel Mart (CITM) 2015  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการ Dianchi International Convention and Exhibition Center  พร้อมหารือด้านนโยบายการท่องเที่ยวร่วมกับผู้ว่าการมณฑลยูนนาน

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน China International Travel Mart (CITM) 2015 และให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย รวมถึงในช่วงค่ำเดินทางเข้าร่วมงาน Amazing Thai Night ซึ่งจัดขึ้นต้อนรับผู้แทนจากทางการจีน คณะสื่อมวลชนจีน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

งาน China International Travel Mart (CITM) 2015 เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน มีจำนวนคูหาทั้งหมดมากกว่า 2,000 คูหา และผู้ซื้อ (Buyer) กว่า 1,400 รายจากกว่า100ประเทศทั่วโลก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่17 โดยจัดงานสลับกันในแต่ละปีที่นครคุนหมิงและนครเซี่ยงไฮ้ และในปีนี้มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน จำนวน 52 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 29 ราย  ททท. ได้จัดเช่าพื้นที่ขนาด 180 ตารางเมตร สำหรับตกแต่งเป็นคูหาประเทศไทยแนวร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทย (Thainess)”เพื่อเป็นสถานที่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อในตลาดจีนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับผู้ซื้อและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานภายในคูหาประเทศไทยแบ่งเป็นธุรกิจโรงแรม 26 ราย ธุรกิจนำเที่ยว 13 ราย ธุรกิจด้านบันเทิง 9 ราย ธุรกิจการค้า 3 ราย (Shopping) และสายการบิน 1 ราย

การเข้าร่วมงาน China International Travel Mart (CITM) 2015 ของประเทศไทยในครั้งนี้     จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายใหม่ได้เข้าร่วมงานเจรจาซื้อขายทางธุรกิจท่องเที่ยวและนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของตน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ รวมทั้งกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นและกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อาทิ การปั่นจักรยาน การแข่งขันวิ่งมาราธอน 

แสดงผล 204 ครั้ง