ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

คณะ Kyushu Asia Institute of Leadership (Women Executive Study Tour เข้าพบและรับฟังการบรรยายจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เช้าวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2558) ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสตรีระดับสูง จาก Kyushu Asia Institue of Leadership (KAIL) ซึ่งมาศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Women Executive Study Tour  พร้อมชี้แจงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย และโปรโมทโครงการ "Lady Journey : A Touch of Thainess" เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีในตลาดญี่ปุ่น วางรากฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สำหรับปี 2559

แสดงผล 252 ครั้ง