ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2558

จังหวัดชัยภูมิ โดย อำเภอคอนสาร  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วมการจัดงาน “งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2558”   ในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2558  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสารและวัดเจดีย์ อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานนครราชสีมา   เผยว่า   งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีที่ยิ่งใหญ่ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ถูกสืบสานความเป็นวิถีชีวิตชุมชน ผ่านการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติอย่างลงตัว ความยิ่งใหญ่อลังการ ของขบวนแห่ทางวัฒนธรรม  ที่ชาวเมืองคอนสารแต่งกายด้วยผ้าไทย     ที่สวยงาม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญา ชาวบ้านที่น่าสนใจ อันจะสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เดินทางมาเยือนดินแดนชัยภูมิ

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด อาทิ การแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาคอนสาร   การแข่งขันโหนลมหมากเก็บ ที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ  การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วนราชการและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP และที่พลาดไม่ได้กับ การละเล่น “สะบ้า”  หนี่งเดียวของภาคอีสาน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อำเภอคอนสาร  โทรศัพท์ 0 4487 6596 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4481 1376 ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482 2502

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 - 2104  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4431 3030, 0 4421 3666   โทรสาร 0 4421 3667

แสดงผล 60 ครั้ง