ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. สำนักงานพัทยา) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน
“พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
4 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาหน้าผาเขาชีจรรย์
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

   ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ และคณะทำงานดูแลบำรุงรักษาพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) กำหนดจัดงานมหากุศลครั้งใหญ่ วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 นี้ ณ บริเวณหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา หน้าผาเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

    ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ “รำลึกการสร้างพระพุทธฉายฯ ที่ชาวพุทธควรรู้”การฟังเทศน์โดย พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวียนเทียน บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถวายโคมพระพุทธฉาย 1,250 ดวง

    นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาเผยว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า“โอวาทปาฏิโมกข์” ที่ทรงแสดงแก่พระอรหันต์ 1,250 รูปที่เข้าร่วมสันนิบาตโดยมิได้นัดหมาย นับเป็นคำสอนที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกุศลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาตินอกจากนี้ยังถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้พื้นที่จังหวัดชลบุรีมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 038 423 990 / 038 427 667
www.tourismthailand.org/chonburi  , E-MAIL: tatchon@tat.or.th

แสดงผล 36 ครั้ง