ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมนิทรรศการและอุดหนุนข้าวไทย ในงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” 5 มีนาคม – 5 เมษายนนี้ ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าข้าวไทยคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” (Thai Rice : Thainess)  ตั้งแต่ 5 มีนาคม – 5 เมษายนนี้ ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มีดำริและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” (Thai Rice : Thainess)  เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร และ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพดีในชุมชนต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข้าวที่ผลิตขึ้นเอง  อาทิ ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมกระดังงา สู่ตลาดชุมชุนเมืองในกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนา โดย นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน “วิถีข้าว : วิถีไทย” (Thai Rice : Thainess) ในเย็นวันนี้ (5 มีนาคม 2558)

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในการพัฒนาข้าวไทย ตลอดจนนิทรรศการสินค้าข้าวคุณภาพ และนวัตกรรมการแปรรูปข้าว นิทรรศการเชื่อมโยงสินค้าข้าวคุณภาพจากชุมชนต่าง ๆ การแสดงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีข้าว วิถีชาวนา วิถีไทย จาก 4 ภาคทั่วประเทศ การสาธิตฝึกอาชีพด้านการแปรรูปข้าว การฝึกอาชีพประกอบอาหารที่แปรรูปจากข้าว เช่น น้ำข้าวกล้องงอก ไอศกรีมข้าวเหนียว เครื่องสำอางค์ที่ผลิตจากข้าว การจำหน่วยข้าวคุณภาพในราคาย่อมเยาว์ เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้ รัฐบาลคาดว่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจในคุณค่าของข้าวไทย ความมหัศจรรย์ของข้าวไทย และเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้หันมาบริโภคข้าวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงผู้ผลิตข้าว ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล  สามารถจอดรถได้ที่ถนนราชดำเนิน สนามม้านางเลิ้ง โดยมีบริการรถรับ - ส่ง เช่นเดียวกับงานตลาดกล้วยไม้และงานตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม  

แสดงผล 48 ครั้ง