ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานนี้ชมฟรี ...เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014)

ชมฟรี ...เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานที่จัดแสดง 10 แห่ง บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสยามพารากอน ซึ่งจะเป็นการแสดงของคณะหุ่น 166 คณะ จาก 80 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้มีคณะหุ่นไทยจากทุกภาคของประเทศร่วมแสดงด้วย 50 คณะ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเริ่มด้วยขบวนพาเหรดของศิลปินหุ่นนานาชาติและไทย เวลา 16.00 น. จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังเวทีที่สนามหลวง  (ตารางการแสดงแนบ)    ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.harmonyworldpuppet.com

แสดงผล 11 ครั้ง