ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ “งานลอยกระทงย้อนยุค สีสันนทีโขง ๒”

จังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ “งานลอยกระทงย้อนยุค สีสันนทีโขง ๒” ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณวัดมีชัยท่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่รถโคมไฟรอบตัวเมือง การแสดงโคมไฟ กิจกรรมการแต่งกายย้อนยุคเพื่อสัมผัสบรรยากาศกิจกรรมคืนวันเพ็ญ  กิจกรรมรำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดประดิษฐ์กระทง การจำหน่ายอาหาร – เครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย                                                

ททท. ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๗๔ หรือที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗ หรือทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org  

แสดงผล 22 ครั้ง