ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มหกรรมดนตรี วิถีไทย วิถีแห่งความสุข

ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมพร้อม  "งานมหกรรมดนตรี วิถีไทย วิถีแห่งความสุข The Happiness Music Festival" นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางดนตรีของแต่ละภูมิภาค  ประกอบด้วยดนตรีพื้นบ้าน  4 ภาค  "จตุรทิศา ดนตรีไทย" โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   พร้อมกับนิทรรศการสาธิต ชุด “มหัศจรรย์งานดนตรีไทย” ที่นำการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก เช่น กลองกรือโต๊ะและกลองบานอ  เตหน่า หรือพิณของชาวปกาเกอะญอ  การแสดงชุด “ดุริยศิลป์สโมสร” ที่ผสมผสานท่วงทำนองให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมรับฟังทั้งรูปแบบความเป็นไทย และความเป็นสากล จากหลากหลายศิลปิน อาทิ อาจารย์บรูซ แกสตัน  อาจารย์ธนิส ศรีกลิ่นดี อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) คุณโก้ มิสเตอร์แซ็กแมน  คุณเก่ง เดอะว้อยซ์ และคุณปุ้ย เดอะว้อยซ์ ฯลฯ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 บริเวณด้านหน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (อาคารศาลากลางหลังเก่า)    

แสดงผล 59 ครั้ง