ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลตำบลปาย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี ๒๕๕๗” ประเพณีสำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึง โดยในปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดงานใหญ่ ๓ แห่ง ดังนี้

๑. “งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย” จัดโดยเทศบาลตำบลปาย ระหว่างวันที่  ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย และเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

           วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗            ชมพิธีเปิดงานฯ และขบวนแห่จองพารา สุดตระการตา

            วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗         ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีไทยใหญ่

๒. “งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด” จัดโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

             วันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗        วันเปิดงานฯ

             วันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗        ชมความอลังการของขบวนแห่จองพารา บริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

              วันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗        ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวฯ จากวัดพระธาตุดอยกองมูลงมายังวัดม่วยต่อ

              วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗         ปิดเทศกาลฯ หรือวันก๋อยจ้อดด้วยกิจกรรมแห่ต้นเกี๊ยะ

๓. “งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง” จัดโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ระหว่างวันที่    
๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียงในปีนี้เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และมีรูปแบบการจัดงานแบบดั้งเดิม โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

               วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗           ร่วมทำบุญตักบาตร และชมประเพณี “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยออกหว่า ”

               วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗        ชมขบวนแห่เทียนเหง ตามถนนสายต่างๆรอบเขตเทศบาล

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสความตระการตาของวัฒนธรรมออกพรรษาชาวไทยใหญ่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย “งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาล ต.ปาย  โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๙๖/ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๑๖ ต่อ ๐ / เทศบาล ต.แม่สะเรียง  โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๒๗๔๓ , ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๓๑  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๒ – ๓

 

แสดงผล 27 ครั้ง