ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ ทอท. สตม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวและจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ไต้หวัน ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงวันชาติจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวของไทย  พร้อมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนและไต้หวัน ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวไทยในช่วง Golden Week  และคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไทยจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเป ด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองวันชาติจีน และเพิ่มความสะดวกในการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  หวังสร้างความประทับใจและสามารถกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557

 วันนี้ (1 ตุลาคม 2557) ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท  ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย - จีน  (TCTA) ร่วมแถลงข่าวและจัดพิธีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบิน MU 541 จำนวน      180 คน จากนครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน (Golden Week)  ระหว่างวันที่  1 - 7 ตุลาคม 2557 นี้

โดย ททท. ได้จัดการแสดงกลองยาวนาฎศิลป์ไทยต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีน บริเวณประตูทางออกเครื่องบิน  ส่วน ทอท. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้ตกแต่งสถานที่เพื่อสร้างสีสันในช่วงเวลา Golden Week  และ สตม. ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงตราหนังสือเดินทางนักท่องเที่ยวจีน  รวมถึง ATTA  และ TCTA  ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติจีน  เพื่อสร้างความประทับใจแก่คณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับเที่ยวบินนี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเป บริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน  เช่น  การตกแต่งพื้นที่เป็นซุ้มแบบจีน  การจัดฉายจออิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อความภาษาจีนต้อนรับนักท่องเที่ยว  การเปิดช่องทางพิเศษ Visa on Arrival ให้นักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเป จำนวน  3 ช่องทาง (Chinese Lane)  และจัดช่อง Premium Lane อีก 5 ช่องทาง  เพื่อรองรับหากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พร้อมล่ามภาษาจีนประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ฯลฯ  

การจัดงานแถลงข่าวและพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเปในครั้งนี้  สืบเนื่องจากได้มีการประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยวแก่บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีนและถือหนังสือเดินทางจีนไทเปเป็นการชั่วคราว  โดยให้บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป ซึ่งประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การตรวจลงตรา (Visa Fee) ประเภทนักท่องเที่ยว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึง       8 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายด้านส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในตลาดจีน  สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 กอปรกับในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นช่วง Golden Week  จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของจีน  จึงนับเป็นโอกาสดีในการจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในวันนี้  (1 ตุลาคม 2557)  ซึ่งเป็นวันหยุดยาววันแรกและยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันชาติของจีนอีกด้วย

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวว่า “สถานการณ์นักท่องเที่ยวตลาดจีนมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้ว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2557  มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยจำนวน 2,670,858 คน ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 18.90  เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม ททท. เชื่อมั่นว่านโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงตราหนังสือเดินทางจีนและไต้หวัน  และการเฉลิมฉลองวันหยุดยาววันชาติจีน (Golden Week) จะเป็นแรงกระตุ้นกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  ขณะนี้ยังได้รับรายงานจาก สนง. ททท. ในประเทศจีน ว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมาขอวีซ่า ณ สถานทูตและสถานกงสุลไทยเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่มาขอ Visa on Arrival ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และที่อื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน”

ททท. คาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนถึง 4 - 5 แสนคนต่อเดือน จากเดิมที่มีเพียง 2 - 3 แสนคนต่อเดือนในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา  ส่งผลให้สิ้นปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยทั้งสิ้น 4.3 ล้านคน มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการณ์ไว้ 3.98 ล้านคน  

แสดงผล 52 ครั้ง