ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานชุมพร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร” 1 – 31 ตุลาคม 2557

จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนและชนิดของเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูลักษณะคล้ายคอขวดจึง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูเหยี่ยวที่บินผ่านจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัวบินผ่านบริเวณเขาดินสอ  อำเภอประทิว  จังหวัดชุมพร  เช่น  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง และเหยี่ยวกิ้งก่าดำ เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้จะอพยพหนีอากาศหนาวจากแถบไซบิเรีย ผ่านจังหวัดชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคมต้นฤดูหนาวของทุก ๆ ปี ดังนั้น

นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยื่อ ที่จะได้เฝ้าชมการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยวอพยพ และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในจังหวัดชุมพร

หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในจังหวัดชุมพรได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 โดยจัดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่

 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร ( บริเวณเขาดินสอ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางสน โทร. 077 - 591003 , 086 – 2555537 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานชุมพร  โทร. 077 – 501831 , 077 – 502775 – 6  

แสดงผล 40 ครั้ง