ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เปิดงาน JATA Tourism Expo Japan 2014 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน JATA Tourism Expo Japan 2014 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ในการนี้ เจ้าชายอะคิชิโนะ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี ภายในงานยังมีการประกาศรางวัล JATA Tourism Awards 2014 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูหน่วยงาน องค์กร และบริษัทในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ทุ่มเทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยในปีนี้ ททท. ได้รับรางวัล JATA Tourism Awards 2014 สาขา สถานฑูต - องค์กรการท่องเที่ยวดีเด่น ซึ่งพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางออก (Outbound) ที่เปรียบเทียบช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) และการให้ความร่วมมือกับ JATA ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในแง่ของการสนับสนุนต่างๆ โดยมีอีก 5 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ โดยคณะกรรมการของการจัดงานได้พิจารณาตัดสินว่า ททท. เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นที่สุดใน 6 ประเภทรางว้ลในครั้งนี้ และมีความเหมาะสมกับรางวัล Grand Prize เป็นอย่างยิ่ง โดย ผู้ว่าการ ททท. เข้ารับมอบทั้ง 2 รางวัล ก่อนจะทำพิธีเปิดคูหาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายในงาน JATA Tourism Expo Japan 2014 โดยมีผู้เข้าชมการจัดแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยในแนวคิด "เทศกาลลอยกระทง" และการสอบถามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดงานระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557

แสดงผล 34 ครั้ง