ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานสัมมนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ MSMEs ภายใต้หัวข้อ “Connecting East Asia with Latin America” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มีการแลกเปลี

ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าอาวุโสในกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia – Latin America Cooperation: FEALAC) ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงาน พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวขึ้นภายใต้หัวข้อ “Connecting East Asia with Latin America” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง Lotus Suite 5 – 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะมีการปาฐกถาพิเศษ โดย Mr. Carlos Vogeler ผู้อำนวยการเลขาธิการสำนักงานสมาชิกสัมพันธ์ และผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา องค์การ

การท่องเที่ยวโลก (UNWTO)  และการสัมมนาหัวข้อย่อยภายใต้ความเชื่อมโยงของเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา อาทิ  

-          “Benefit with Facebook” โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาประเทศไทย

-           “Virtual Connectivity : State of Play” โดย Mr.Oliver Dombey กรรมการผู้จัดการ Digital innovation Asia 

-          “Air Connectivity between East Asia and Latin America” โดย Mr.Bruce Sweigert ผู้อำนวยการด้านบริการให้คำปรึกษาจาก Amadeus

-          “APEC Concept Paper to Develop Air Connectivity in APEC Region” โดย Mr.Alexander Rayner ที่ปรึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยเชิญสมาชิกจากหน่วยงานด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ ผู้ประกอบการรายย่อย
ทุกระดับ (Micro Small Medium Enterprises – MSMEs) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย และประเทศสมาชิก FEALAC ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในงานสัมมนาครั้งนี้ .

แสดงผล 37 ครั้ง