ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน   ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557   ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน  ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของตำบลสวนเขื่อน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร   เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีประจำตำบล และเพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน

ตำบลสวนเขื่อน  มีพื้นที่ติดเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร  ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลสวนเขื่อน คือ ลางสาดหวาน  ลางสาดของสวนเขื่อนต้องเปลือกบาง ยางน้อย  รสชาติดี  และมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาด   โดยจะออกผลในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี      สำหรับการจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557  นี้   นอกจากจะมีการจำหน่ายผลผลิตลางสาดสวนเขื่อนแล้ว  ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตลางสาดหวาน การประกวดแม่บ้าน การประกวดแต่งกายเยาวชนอาเซียน 10 หมู่บ้าน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับตำบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน  และการประกวดยาย – ย่า หน้าหวานจูงหลานน่ารัก

นอกจากการทำเกษตรแล้ว    ตำบลสวนเขื่อน ยังมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงามติดเชิงเขา  อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บ้านนาคูหา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนภูเขา อากาศเย็นตลอดปี  เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการวิจัยว่ามีโอโซนดีติดอันดับ 7 ของประเทศ   มีทัศนียภาพสวยงาม สองข้างทางเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำห้วยแม่แคมไหลผ่าน   ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน และมีอาชีพเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด หรือ เตา เป็นอาชีพเสริม  โดยได้มีการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเตา สาหร่ายแผ่นทอดกรอบ สบู่เตา และอื่นๆ  พร้อมนำมาทำเป็นอาหารด้วย     นอกจากนั้นแล้ว บ้านนาคูหา ยังเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซึ่งมีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง อาทิ ศูนย์ปฎิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม  พระพุทธชยันตีมหัศจรรย์  พระเจ้าหยกทิพย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน  และที่เป็นไฮไลท์ที่สุด  คือพระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์  ซึ่งเป็นพระธาตุอินทร์แขวนองค์ที่จำลองมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานอยู่บนยอดดอยอีกด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทรศัพท์ 0 5464 5688 ต่อ 105  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แสดงผล 45 ครั้ง