ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa Fee) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa Fee) ซึ่งเดินทางมากับสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบิน CZ 357 จำนวน 180 คน จากนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการแสดงหุ่นละครเล็กโจ หลุยส์ ต้อนรับ รวมถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของพื้นที่และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนได้มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจแก่คณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าว บริเวณ Gate D4 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสีสันในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจีนไต้หวัน ในบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่ ตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบซุ้ม Theme จีน  มีจออิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อความภาษาจีนต้อนรับนักท่องเที่ยว  เปิดช่องทางพิเศษ Visa on Arrival ให้นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวันจำนวน  3 ช่องทาง (Chinese Lane) และจัดช่อง Premium Lane จำนวน 5 ช่องทาง หากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พร้อมล่ามภาษาจีนประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ฯลฯ  

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและไต้หวันดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช..) ที่ได้ประกาศไว้โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม-8 พฤศจิกายน 2557 (ระยะเวลา 3 เดือน) เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในตลาดดังกล่าวสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2557

นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “สัญญาณการฟื้นตัวของตลาดจีนดีขึ้น ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา เป็นผลจากการจัดกิจกรรม Thailand Best Friend Forever และผลจากการประกาศมาตรการยกเว้นวีซ่าของ คสช. จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึง 4-5 แสนคนต่อเดือน จากเดิมที่มีเพียง 2-3 แสนคนต่อเดือนในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา นอกจากนโยบายดังกล่าวยังมีปัจจัยบวกสำคัญที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงวันชาติจีน (Golden Week) ต้นสัปดาห์ของเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีน โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีน โดยรวม 3 เดือนสุดท้ายของปี 2557 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนราว 1.5 ล้านคน และทำให้สิ้นปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวน  4.3  ล้านคน มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจะได้ 3.98  ล้านคน  

แสดงผล 50 ครั้ง