ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 57

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)  เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครปฐม และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นครปฐม 57” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม “เมืองแห่งกล้วยไม้” เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งจากการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ อีกทั้งเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมยังสามารถปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้มีความสวยงามและหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดกล้วยไม้เป็นอย่างยิ่ง ภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ และไม้ประดับ ชมความสวยงามและความหลากหลายของกล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งในบริเวณงาน อาทิ กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลม๊อคคาร่า สกุลแวนด้า สกุลออนซีเดียว สกุลแคทรียา กล้วยไม้ตัดดอกลูกผสมต่างๆ อีกทั้งไม้ดอกไม้ประดับหลายหลายพันธุ์ อาทิ ชวนชม โป๊ยเซียน แก้วกาญจนา และโกสน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ ฟรี!! วันละ 2 รอบ (เช้า-บ่าย) และกิจกรรมให้ความรู้ บรรยาย สาธิต เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้หัวข้อต่างๆ จากวิทยากรมืออาชีพ ฟรี!! ทุกรอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0 34259612-13 , 0 3425 3992 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672

แสดงผล 28 ครั้ง